Pilegrimsvandring

Liste over alle etapper i vandringen fra Stiklestad til Rom.

2018 Stiklestad-Hjerkinn

Etappe 1: Stiklestad-Nidaros

Etappe 2: Nidaros-Oppdal

Etappe 3: Oppdal-Hjerkinn

Reklamer