Pilegrimsetappene til Rom

Liste over alle etapper i vandringen fra Stiklestad til Rom.

2018 Stiklestad-Hjerkinn

Etappe 1: Stiklestad-Nidaros

Etappe 2: Nidaros-Oppdal

Etappe 3: Oppdal-Hjerkinn

2019: Hjerkinn-Roma

Etappe 4: Hjerkinn-Otta

Hageseter-Otta må vi ta igjen senere en gang.

Etappe 5: Otta-Lillehammer

Etappe 6: Lillehammer-Oslo

Etappe 7: Fredrikshavn-Padborg

Etappe 8: Padborg-Stade

Etappe 9: Stade-Braunschweig

Plan videre

Tentativ plan etter Oslo

  • Etappe 7: Danskebåten til Fredrikshavn og Hærvejen gjennom Danmark fra Fredrikshavn til Padborg (ca. 21 dager)
  • Etappe 8: Via Jutlantica fra Padborg til Stade (ca. 11 dager)
  • Etappe 9: Via Romea Germanica fra Stade til Mittelwald (minst 54 dager)
  • Etappe: 10: Gjennom Østerrike over Alpene (Brenner-passet). (ca. 4 dager).
  • Etappe 12: Italia fra Brenner til Roma (ca. 46 dager)
Reklamer